Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học

>>Đáp án

Câu 2: Tìm mật mã để mở khóa.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 2

>>Đáp án

Câu 3: Sắp xếp số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 2.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 4

>>Đáp án

Câu 4: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 6

>>Đáp án

Câu 5: Điền các số bên phải vào các ô màu bên trái để được bốn phép cộng đúng (Mỗi số điền một lần).

Thể dục trí não với 5 câu đố Toán học - 8

>>Đáp án

Theo Power of Enjoyment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *