Nói ‘thử việc’ thế nào cho đúng?

Thứ sáu, 30/10/2020, 04:00 (GMT+7)

Cô Moon Nguyen sẽ dạy bạn cách phát âm và đặt câu với cụm từ “thử việc” thông qua câu “As a new employee, I will be on probation for 3 months”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *