25 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y vượt qua vòng thẩm định lại

Kết quả này được chia sẻ ngày 30/10, một ngày sau cuộc họp giữa Hội đồng Giáo sư ngành Y và Dược với GS Nguyễn Ngọc Châu, người làm báo cáo thẩm định và chuyển đơn thư tố cáo ứng viên ngành Y, Dược tới Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Theo đó, trong 33 ứng viên ngành Y bị GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại, có 25 người đủ điều kiện đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư, trong đó cả bài báo quốc tế.

Bài báo quốc tế uy tín được tính phải nằm trong tạp chí có trong danh mục WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI như quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ngoài ra, một số tạp chí đã được quy định trong nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y năm 2020 cũng được chấp nhận.

Có 4 ứng viên có bài báo đã được “accepted” trên tạp chí GMR trước ngày 30/6, nhưng đến nay chưa xuất bản chính thức. Hội đồng Giáo sư ngành Y, Dược và GS Châu thống nhất vẫn chấp nhận với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, nếu trước phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận. Việc này đã được báo cáo với Hội đồng Giáo sư Nhà nước và ứng viên.

Có 2 ứng viên phó giáo sư không đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư ngành Y và đã không được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh; một người không đủ bài báo quốc tế uy tín và một người không đủ thâm niên giảng dạy đã có đơn xin rút khỏi danh sách.

Như vậy, nếu 4 ứng viên có bài báo quốc tế được xuất bản trước khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp, tổng cộng sẽ có 29 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y đủ điều kiện đưa vào danh sách để Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét duyệt.

Đối với ngành Dược, có 5 trường hợp bị phản ánh “khai gian” bài báo quốc tế. Sau khi rà soát, chỉ có một ứng viên phó giáo sư giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định nên kết quả không thay đổi.

Cũng trong cuộc họp hôm qua, Hội đồng Giáo sư ngành Y, Dược và GS Nguyễn Ngọc Châu đã thống nhất những ứng viên đăng nhiều bài báo trên cùng một số tạp chí hoặc nhiều bài trong thời gian ngắn thì cần quy định cụ thể của Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho các năm tiếp theo. Như vậy, các ứng viên có nhiều bài báo trên cùng một số như GS Châu chỉ ra vẫn được tính nếu tạp chí đó thuộc danh mục đã được quy định.

Trước đó ngày 22/10, GS Nguyễn Ngọc Châu (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) gửi thư kiến nghị và báo cáo kết quả do ông tự thẩm định tới Hội đồng Giáo sư Nhà nước về 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y và Dược bị tố cáo “khai gian” bài báo khoa học. Vài ngày sau, ông tiếp tục nhận được thư tố cáo thêm 21 ứng viên ngành Y nữa và đã chuyển tiếp thư tới Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, cho hay với tất cả đơn thư tố cáo, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đều yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành rà soát và có báo cáo lại.

Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 25/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Tuy nhiên, trước nhiều đơn tố cáo ứng viên không đủ tiêu chuẩn, kỳ họp này đã phải lùi lại để Hội đồng Giáo sư ngành có thời gian rà soát, xét lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *