Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với ĐH Tôn Đức Thắng

Đoàn công tác do Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn và 5 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các vụ Tổ chức cán bộ, Giáo dục đại học, Pháp chế, Thanh tra, một thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một thành viên của Bộ Tư pháp.

Đoàn có nhiệm vụ rà soát, xem xét và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường, kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Đại học Tôn Đức Thắng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có công văn yêu cầu Đại học Tôn Đức Thắng chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, kế hoạch kiện toàn hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý hiện nay cũng như vướng mắc, kiến nghị về việc này.

Trước đó đầu tháng 10, tại cuộc họp về trường Đại học Tôn Đức Thắng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác do một thứ trưởng làm trưởng đoàn với sự tham gia của các cơ quan liên quan để rà soát việc thực hiện Luật Giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn vị trí lãnh đạo, quản lý; trên cơ sở đó có kết luận và hướng dẫn thực hiện.

Đại học Tôn Đức Thắng, tiền thân là trường Đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, do Liên đoàn Lao động TP HCM sáng lập và quản lý, sau đó chuyển sang mô hình bán công, rồi công lập và chuyển về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng hôm 23/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao TS Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành trường cho đến khi có hiệu trưởng mới. Trường hiện không có hiệu phó nào do đã kết thúc nhiệm kỳ từ cuối tháng 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *